0

Out of 0 Ratings

Owner's of the Braun Electric Toothbrush D12523 gave it a score of 0 out of 5. Here's how the scores stacked up:
 • Reliability

  0 out of 5
 • Durability

  0 out of 5
 • Maintenance

  0 out of 5
 • Performance

  0 out of 5
 • Ease of Use

  0 out of 5
of 18
 
Töltés
Csatlakoztassa a töltŒegységet (E) egy
elektromos aljzathoz. Tegye a fogkefe
markolatot a töltŒre a készülék kikapcsolt
állapota mellett.
A teljes feltöltés legalább 16 órát vesz
igénybe, és kb. 20 percnyi használatot tesz
lehetŒvé.
Napi használat mellett a markolat a töltŒn
tárolható, és teljesen feltölthetŒ. Az akku-
mulátor túltöltés ellen védett.
Akkumulátor karbantartás
Ahhoz, hogy fenntarthassa az újratölthetŒ
akkumulátor maximális kapacitását, merítse
le teljesen legalább félévente. Ehhez a
mıvelethez húzza ki az áramból a vezetéket
és hagyja, hogy normál használat mellett a
fogkefe teljesen lemerüljön.
Fogkefe használat
Nedvesítse be a fogkefe fejét és tegyen rá
fogkrémet.
Emelje a fogaihoz a fogkefét és ezután
kapcsolja be.
Lassan vezesse a fogkefét fogról fogra
haladva, elŒször a külsŒ, majd a belsŒ és
végül a rágófelületeket érintve. Ne nyomja
a fogaira, vagy dörzsöljön vele túl erŒsen.
Két perc elteltével (fogorvosok által ajánlott
fogmosási idŒhossz) az idŒmérŒ (csak a
D 12513 típus) jelezni fog: a fogkefe mıkö-
dése szakaszossá válik.
Az elsŒ használatok alkalmával a fogíny
enyhén vérezhet. Ha ez az állapot két hétig
is fennáll, akkor konzultáljon fogorvosával.
Cserélje le a fogkefe fejét 3 havonta, vagy
mikor a szálak elhasználódnak (1c), ill. ha
az Indicator szálak (1b) félig kifakulnak.
Tisztítás
Használat után öblítse le a fejet folyó víz
alatt (2). Vegye le a fejet a markolatról és a
markolatot, valamint a fejet külön-külön is
öblítse le (3). Ezután hagyja megszáradni
azokat.
A változtatás jogát fenntartjuk.
A termék megfelel mind az EMC
követelményrendszerének, amint
az Európa Tanács 89/336/EEC
direktívájában szerepel, mind pedig az
alacsonyfeszültségrŒl szóló elŒírásoknak
(73/23/EEC).
A termék újratölthetŒ akkumulátort
tartalmaz. A környezet megóvása
érdekében, kérjük ne dobja ki a
készüléket a háztartási hulladékkal
együtt, annak hasznos élettartama végén.
Adja le inkább egy Oral-B Braun szervízben,
vagy az arra kijelölt gyıjtŒhelyen.
Türkçe
Lütfen ilk kullanımdan önce kullanma
talimatlarını dikkatle okuyunuz.
Önemli
Cihazın elektrik kablosunu düzenli
olarak kontrol ediniz. Zarar görmüµ veya
çalıµmayan bir ünite bir daha kullanılamaz.
Eπer kabloda bir hasar varsa, µarj ünitesini
(E) en yakın yetkili Oral-B Braun servisine
gösteriniz.
Bu cihaz üç yaµın altındaki çocukların
kullanımı için uygun deπildir.
Ürün yere düµürüldüπünde fırçabaµı zarar
görmese bile bir sonraki kullanımdan önce
deπiµtirilmelidir.
Tanımlamalar
A Fırçabaµı (modele gore deπiµir) – birbiriyle
deπiµtirilebilir
B Açma anahtarı
C Kapama anahtarı
D Diµ fırçası gövdesi
E Ωarj ünitesi
Ωarj etme
Ωarj ünitesini (E) elektrik prizine takınız. Diµ
fırçası gövdesini µarj ünitesinin üzerine
yerleµtiriniz. Diµ fırçası gövdesi kapalı
konumda olmalıdır.
Diµ fırçasının tam olarak µarj olması 16 saat
sürer ve bu da yaklaµık 20 dakika süresince
diµ fırçalama olanaπı saπlar.
Günlük kullanımda, diµ fırçası gövdesinin
tam kapasite ile çalıµması için, fiµe takılı olan
µarj ünitesi üzerinde bırakılabilir. Pilin fazla
µarj olması gibi bir risk söz konusu deπildir.
Pil bakımı
Ωarj edilebilir pilin maksimum kapasitesini
korumak için, en az 6 ayda bir, µarj ünitesinin
prizden çekilerek, cihazın µarjı bitene dek
kullanılması ve daha sonra tekrar µarj edilmesi
gerekmektedir.
Diµ fırçasının kullanımı
Fırçabaµını ıslatıp diµ macununu koyunuz.
Fıçabaµını diµlerinizin üzerine yerleµtirip
cihazı çalıµtırınız.
Fırçabaµını yavaµça bir diµten diπerine
geçiriniz. ∑lk önce dıµ, daha sonra iç ve son
olarak da çiπneme yüzeylerini fırçalayınız.
Çok fazla bastırmayınız ve sürtmeyiniz.
Zamanlayıcı (yalnızca D12513 modelinde),
diµ hekimleri tarafından önerilen diµ fırça-
lama süresi olan 2 dakika dolduπunda kısa
ve kesik ses ile haber verir.
7
3709110_D12_AMEE 11.01.2006 11:18 Uhr Sei